Balans Payrolling betaalt zich altijd uit.

 

De Wet DBA en de vele discussies rond ZZP’ers hebben meer vragen dan antwoorden opgeleverd. Er is nog altijd veel onzekerheid en onzekerheid zorgt altijd voor risico’s. Met ADAM Payrolling bieden we werkgevers een interessante oplossing hiervoor.

 

Flexibiliteit en zekerheid.

 

ADAM Payrolling neemt veel onzekerheid weg. U werft, selecteert en begeleidt zelf uw personeel, terwijl ARTO formeel de werkgever is. Het verzekert u van flexibel personeel, maar niet het nadeel van de administratieve lastendruk die daarbij komt kijken. Wij dragen zorg voor de gehele loonadministratie met alle verplichtingen die daar bij horen.

 

Voordelen van payrolling:

 

ADAM neemt juridisch werkgeverschap over
Totale controle over de personele kosten
U betaalt een vast tarief per maand
U ontvangt periodiek maar één factuur
Geen administratieve lastendruk inzake belastingen, ziekte e.d.
Overzichtelijkere administratie zorgt voor directe kostenbesparing
Uw medewerkers kunnen terugvallen op professionele ondersteuning
Geen risico’s in verband met Wet DBA.

 

Specifieke vragen?

 

Wij maken graag kennis om al uw vragen te beantwoorden.